Buscador selecat.cat

Segment d'enunciat/apartat:

Assignatura:

{{info}}

Per que aquesta WEB?

La millor forma de preparar-nos per la selectivitat es fent examens.
Sovint ens donen examens, excercicis... però no les solucions, la forma de comprobar-les es consultant a la WEB selecat.cat.
Hi ha casos, però, que no disponem del any i/o serie, i com que la WEB se selectivitat no ofereix el servei de cerca, he decidit fer-lo jo mateix.

Com funciona?

Simplement selecciona l'assignatura en la casella desplegable, i copia UNA PART de l'enunciat o apartat.
No es recomana posar molt de text, ni poc. Les paraules han d'anar exactament iguals i seguides, eviteu insertar fórmulas i caràcters especials.
La pàgina us donarà totes les coincidències trobades, juntament amb el link a l'examen i a la solució.